top of page

Kontakt oss!

6b86a6fc-9adc-4d83-b86e-3e1244f09653.jfi

Kontakt styreleiar 

Elias

Epost:  elias@langtvekkilan.no

Tlf:       95410205

6b86a6fc-9adc-4d83-b86e-3e1244f09653.jfi

Kontakt sponsoransvarlig

Henrik

Epost:  henrik@langtvekkilan.no

Tlf:      93478315

bottom of page