top of page

Regler

Her finn du reglane til LangtvekkiLAN. Ved kjøp av billett har du lest, forstått og samtykker med reglane. Brot på reglane kan resultere i ein advarsel, i verstefall bortvisning eller nektet adgang på andre arrangement. 

For å delta på arrangemanget må du fylle 13 år det året arrangmanget finner sted. Skal du vere med på arrangemententet og er mindre enn 16 år må du fylle ut eit  foreldreskjema. Det finn du          . Vil du vere med og ikkje fyller 13 år det året arrangementet er, MÅ du ha følge/foreldre/verge som er over 21 år. Er du under 16 år kan du sende oss foreldreskjema til oss på mail eller skrive og fylle det ut,og ta det med til oss fysisk på LAN-et. Skrivet må vere leselig i tillfelle LangtvekkiLAN dersom det er behov for å ta kontakt. Dersom skrivet ikkje blir levert inn digitalt eller fysisk, så vil deltageren bli nekta adgang sjølv om ein har billett. Vis legitimasjon uoppfordra i billettskranken.

 

Når du har fått billett og blitt registrert får du eit billettbånd. Kvar gong du kjem inn vis alltid båndet uoppfordra til vaktene. Ikkje riv av båndet, dette er den fysiske måten for å sjekke at du er deltakar på LAN-et.

 

PS: Me refunderer ikkje billetter, men dei kan bli solgt videre til samme pris og endra namn på deltakar, kostnadsfritt. Send oss ein email med registreringsinformasjon så fikser LangtvekkiLAN dette.

Nulltolleranse!

 

LangtvekkiLAN er eit rusfritt arrangement! Det vil seie at desse tinga her kjem me til å ha nulltolleranse på:

  • Bruk av narkotiske stoffer

  • Nyte alkohol

  • Røyking og vaping innendørs

  • Tyveri vil bli politianmeldt

  • Bruk av vold.

  • Ha samleie

  • Å øydelegge utstyr som  blir nytta eller blir brakt med på LangtvekkiLAN.

  • Å ikkje respekter ro og stillhet i sovesalen.

 

Regler for utstyr, rydding og soving.

 

OBS: Ikkje ta med kjøleskap, dette er det ikkje plass til! USB fridge er tillatt så lenge det ikkje tek opp meir plass en det ein har fått utdelt.

Egne høgtalere eller andre støyende element er strengt forbudt, då dette kan forstyrre andre, og er unødvendig grunna at me nyttar egne høgtalarar til å spele av musikk og info på.

 

Hugs at kvar enkelt deltakar er ansvarlig for sitt eige utstyr. Øydelegger må ein betale. LangtvekkiLAN skal ikkje stillast ansvarlige om noko blir øydelagt eller fråstole! Me anbefalar å ha med ein bag/sekk til å ta med diverse småting med tanke på om ein forlater pulten for å sove ta luft eller liknande. Tyveri kjem til å bli slått hardt ned på om det skulle forekomme! I tillegg kjem me til å ekstravakter på vakt om natta når sovesalen er åpna. Skal eit tyveri forekomme blir politi tilkalt, det blir i tillegg rapportert til andre LAN i området. Ryddighet på plassen er viktig. det vil bli sett ut dunker til både boss og panteflasker. Vakter kan også komme rundt og smale inn søppel, men ikkje belag dere på dette. det er for sikkerheten for deg sjølv, utstyret ditt og andre.

Etter klokka 23:30 vil VR, brettspill og oldschool salen bli rydda og gjort om til sovesal. Her er det mulig å ta med madrass og sovepose for å sove. OBS ikkje ta med store madrasser, grunna begrensa med plass. Det er tillatt og sove i lettere bekledning (t-shorte eller singlet, shorts og barfot) er lov. Mindre bekledning enn dette er ikkje tillatt! Det vil være vakter som sørger for ro og mørke i sovesalen. Det er også tillatt og sove i stolen på deltakeren sin anviste plass, dvs ein skal ikkje sperre rømnigsvegane eller vere til hinder for andre.

Det blir filma og tatt bilde gjennom helgane når lanet pågår. Om dette er eit problem for nokon kan dei gje beskjed når dei kjem!

bottom of page